Logos Landgraaf, logopediepraktijk Landgraaf, logopedie, Patricia Pistorius, logopedisten, larynxmanipulatie, Patricia Pistorius, Simone Ramakers, Lindsay Moestadjab, Stem, Spraak, Taal, Gehoor, Eten, drinken, Adem, Slikken,Oromyofunctionele therapie, OMFT, communicatie, communicatiestoornis

Het team

 

 

Mijn naam is Patricia Pistorius. Sinds 2000 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Aanvankelijk heb ik in Duitsland gewerkt, maar in 2003 ben ik gestart met LOGOS, praktijk voor logopedie.

Ik neem vaak deel aan cursussen en workshops. Hierdoor beschik ik over relevante actuele kennis en volg ik de recente ontwikkelingen binnen de logopedie, waardoor ik mijn behandelingen nog beter kan uitvoeren. Daarnaast neem ik deel aan een kwaliteitskring, waardoor ik mijn kwaliteit kan waarborgen.

De patiënt staat voor mij altijd centraal! Ik probeer in een ontspannen sfeer de behandelingen te laten plaatsvinden.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. 

 

michelle Mijn naam is Michelle Sauren en ben geboren op 27-02-1996. November jongstleden ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie te Zuyd Hogeschool Heerlen. Vanaf januari 2020 ben ik voor drie dagen werkzaam bij LOGOS praktijk voor logopedie. Ik vind het van belang om adequaat samen te werken met de patiënt en/of ouder(s)/verzorger(s), want alleen door krachten te bundelen kunnen wij streven naar het beste. 

Door het volgen van workshops, cursussen en tevens te werken vanuit wetenschappelijke literatuur zal ik mijn kwaliteit blijven waarborgen en probeer ik de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de patiënt, zodat deze centraal staat. Tevens ben ik geregisteerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het nummer: 99105151991

 

 

Mijn naam is Seline van Heel. Sinds 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Daarna ben ik direct aan de slag gegaan bij LOGOS logopedie. 
Ik ben werkzaam als all-round logopedist maar werk voornamelijk met kinderen waar ook mijn affiniteit ligt. Ik vind het belangrijk dat de cliënten zich op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn tijdens de behandelingen.

Ik ben werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag.